Spotkanie w Draganówce - 1937
(udostępnione przez Dolores Zator Curran)