Procesja wokół kościoła - zdjęcie współczesne
(udostępnione przez ks. Józefa Chromika, proboszcza)