MIEJSKA KASA OSZCZĘDNOŚCI
pl. Sobieskiego 2


Budynek Miejskiej Kasy Oszczędności
Pierwszy budynek z lewej to Miejska Kasa Oszczędności