PAŁACYK CZOSNOWSKICH,
BANK RUSKI,
RUSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Pałac Czosnowskich, wzniesiony na początku XIX wieku przy ul. Pańskiej Górnej (później ul. Mickiewicza 3).
Lewa strona ulicy patrząc w kierunku kościoła parafialnego, biorąca swój początek od ul. Kaczały. Odkupiony przez Bank Ruski.