DOWÓDZTWO 54 PUŁKU STRZELCÓW KRESOWYCH
"Pułkownikówka" - jeden z trzech budynków okresu "Kraju Tarnopolskiego" (1810-1815). Plac Sobieskiego róg 29 Listopada.Budynek w środku - Pułkownikówka


Budynek w głębi - Pułkownikówka
Budynek pierwszy z lewej - Pułkownikówka