Zasoby internetowe poświęcone Tarnopolowi i Kresom:
Przewodnik po Województwie Tarnopolskim (Nakładem Wojewódzkiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Tarnopolu 1929)
Księga Adresowa Polski 1929
Mój Lwów
Kresy Wschodnie
Stanisławów
Kresy
Stowarzyszenie
                  Kresowian z Kuropatnik Województwo Tarnopol
Kresy Wschodnie - Lwów, Wilno
Wilno i Grodno - Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna
Draganówka - kresowa wioska królewska koło Tarnopola