SŁAWNI TARNOPOLANIE
I
LUDZIE ZWIĄZANI Z TARNOPOLEM

więcej informacji:
Josef Perl (1773 - 1839)
- żydowski pisarz tworzący w językach hebrajskim i jidisz. Działacz Oświecenia. Kierował założoną przez siebie w Tarnopolu pierwszą nowoczesną szkołą żydowską w Galicji,
- ur. w Tarnopolu.
1. Encyklopedia PWN
Wincenty Pol (20.04.1807 - 2.12.1872)
- poeta, pisarz, geograf i etnograf (prof. geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim),
- w 1823 uczył się w kolegium jezuickim w Tarnopolu.
1. wiem.onet.pl
2. życiorys
bł. Jan Beyzym SJ (15.05.1830 - 2.10.1912).
- duchowny, jezuita, błogosławiony Kościoła Katolickiego,
- przez wiele lat był wychowawcą i opiekunem młodzieży w kolegium Towarzystwa Jezusowego w Tarnopolu,
- ukończył studium filozoficzne w Tarnopolu,
- Misjonarz - «Posługacz trędowatych» na Madaskarze.
1. Jan Beyzym - Opoka
2. wiem.onet.pl
3. jezuici - Kraków
4. skarbiec
prof. Aleksander Brückner (29.01.1856 - 24.05.1939)
 - historyk literatury i kultury, slawista, językoznawca,
 - ur. w Tarnopolu.
1. wiem.onet.pl
prof. Ludwik Finkel (1858 - 1930)
- historyk,
- ur. w Tarnopolu,
-
ukończył I gimnazjum męskie. Jako uczeń VII klasy w roku 1875 zaczął wydawać uczniowski tygodnik "Echo" prekursor prasy tarnopolskiej.
Przekazał TSLowi w Tarnopolu całą swoją bibliotekę, która to część zbiorów nosiła nazwę "Księgozbiór im. Ludwika Finkla".

Artur Maksymilian Passendorfer (1864 - 1936),
- pedagog, językoznawca, popularyzator,
- Całe życie pracował w szkolnictwie średnim: Bochnia, Jarosław, Lwów, Tarnopol. W 1929 r. przeszedł na emeryturę. Uczył głównie języka polskiego. Najważniejszym dziełem był "Poradnik gramatyczny" (Lwów 1933). Został powołany na członka Komisji Języka Polskiego PAU.
1. Słownik Biograficzny ...
Roman Podoski (15.08.1873 - 23.11.1954)
- polski uczony elektryk, pionier elektryfikacji polskich kolei, profesor Politechniki Warszawskiej, współzałożyciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
- ukończył gimnazjum księży Pijarów w Tarnopolu.
1. pl.wikipedia.org
prof. Zygmunt Zawirski (1882 - 1948)
 - filozof i logik,
 - ur. w Tarnopolu.
1. wiem.onet.pl
Kazimierz Pużak (23.8.1886 - 30.4.1950)
- polityk, socjalista, działacz PPS, poseł na Sejm,
- jeden z 16 oskarżonych w procesie moskiewskim w 1945,
- ur. w Tarnopolu.
1. ZWOJE
2. Prominent Poles

gen. brygady Franciszek Kleeberg (01.02.1888 - 5.04.1941)
- generał brygady Wojska Polskiego,
- ur. w Tarnopolu.
1. general_kleeberg - Włodawa
2. bp L.Głódź - Kock
3. gazeta.pl - Lublin
4. kampania wrześniowa - Kock
5. wiem.onet.pl

Bp. Eugeniusz Baziak (08.03.1890 - 1962)
- arcybiskup metropolita lwowski i krakowski (konsekrował w 1958 roku ks. Karola Wojtyłę, późniejszego papieża Jana Pawła II na biskupa),
- ur. w Tarnopolu.
1. wiem.onet.pl
2. Catholic-Hierarchy
3. "Wielki wygnaniec" - życiorys
4. Lubaczów
Kazimierz Ajdukiewicz (12.12.1890 - 12.04.1963)
- filozof, logik i matematyk,
- ur. w Tarnopolu.
1. Polish Philosophy Page
Karol Rathaus (16.09.1895 - 21.11.1954)
- kompozytor,
- ur. w Tarnopolu.
1. Polish Music Journal
2. Music Associates of America
prof. Kazimierz Michałowski (14.12.1901 - 1981)
- archeolog, egiptolog, historyk sztuki,
- ur. w Tarnopolu.
1. wiem.onet.pl
2. egiptologia.pl
3. wspomnienia - lwow.com.pl

prof. Wacław Osuchowski (26.01.1906 - 23.11.1988)
- profesor prawa rzymskiego.
- ur. w Tarnopolu
1. wikipedia

Mike Mazurki (Michaił Mazurski) (25.12.1907 - 9.12.1990)
- aktor filmowy (USA, Hollywood, ponad 300 roli fimowych i telewizyjnych),
- ur. w Tarnopolu.
1. filmografia
2. westerny
Bp. Antoni Adamiuk (18.12.1913 - 25.01.2000)
- biskup pomocniczy diecezji opolskiej,
- ukończył w 1933 gimnazjum J. Słowackiego w Tarnopolu.
opole.pl/historia
kard. Władysław Rubin (20.09.1917 - 28.11.1990)
- duchowny, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej, kardynał,
- ukończył gimnazjum W. Pola w Tarnopolu.
1. wiem.onet.pl
O. Mieczysław Albert Krąpiec OP (25.05.1921 - 09.05.2008)
-
polski filozof i teolog katolicki, tomista, ksiądz, profesor KUL (w latach 1970-1983 rektor),
- ukończył w roku 1939 gimnazjum W. Pola w Tarnopolu.


1. wiem.onet.pl
2. rektorzy KUL
3. Polska Akademia Nauk