Władysław Bełza
OJCZYZNA
Ojczyzna dziecię, to bracia twoi,
Twoi ojcowie i twoje matki;
Dawni rycerze w skrzydlatej zbroi,
Dumne pałace i kmiece chatki.
Ojczyzn± dziecię, to łany twoje,
To groby przodków skryte żałob±;
Rodzinne gaje, ł±ki i zdroje,
I te niebiosa co l¶ni± nad tob±.
Ojczyzn± twoj±, chłopię sarmackie,
To pie¶ń wolno¶ci i łzy tułackie!

KRESY

Licznik

Pamięci tych, którzy musieli zostawić ojcowsk± ziemię,
groby swoich bliskich i i¶ć na wygnanie