Państwowa Szkoła Ślusarstwa Maszynowego Browar PRZYWALICHA