PLANY MIASTA

Projekt zabudowy Tarnopola z 1797 wykonany przez barona Posarelliego
(na podstawie Cz. Blicharskiego "Tarnopol w latach 1809-1945")


wielkość pliku: 1 192 267 B
projekt ukladu miasta z 1797

Plan Tarnopola wydany przez księgarza tarnopolskiego Alfreda Bruggera
(na podstawie Cz. Blicharskiego "Tarnopol w latach 1809-1945")


wielkość pliku: 2 860 461 B
Plan Bruggera

Plan Tarnopola wykonany przez Józefa Haliczera
(na podstawie Cz. Blicharskiego "Tarnopol w latach 1809-1945")


wielkość pliku: 3 211 209 B
plan Tarnopola oprac.Haliczer

Plan Tarnopola wykonany przez Józefa Haliczera
Ten sam plan w wersji interaktywnej


wielkość pliku: 1 911 454 B
plan Tarnopola oprac.Haliczer