POMNIK ADAMA MICKIEWICZA
Pomnik Adama Mickiewicza na korso-Mickiewicza na skrzyżowaniu ulic Konarskiego i Piłsudskiego z 20.10.1895 i z 1923 roku.
(Nr 257. Nowa Reforma, Kraków 15 X 1895) "Pomnik Mickiewicza dłuta Dykas został w zeszłym tygodniu ustawiony na nowo utworzonym placu przy ul. Mickiewicza w Tarnopolu tak, że już od bramy dworca kolejowego jest widziany. Na odpowiedniej tarasie wznosi się piedestał o formach szlachetnych, wysokości 3 metrów, z kamienia trembowelskiego koloru różowego, na nim prawdziwie okazała postać Mickiewicza z białego kamienia tarnopolskiego, wysokości 2,20 m. otoczona z trzech stron płaszczykiem o pięknych naturalnych fałdach. Lewą rękę trzyma na piersi, w prawej zwój papieru..."
Zburzony przez Ukraińców w 1917/1918. Odbudowany w 1923 roku został ponownie zburzony przez Ukraińców w 1941 roku.
( na podstawie Cz. Blicharski "Tarnopol zatrzymany w kadrze pamięci")
Poniżej wersja pomnika z roku 1895

Poniżej wersja pomnika z roku 1923