POMNIK NAPOLEOŃCZYKA z 1809 roku
Szkic pomnika napoleończyka, wykonany przez Wiktora Bauera w czasie inwentaryzacji starego cmentarza przy cerkwi monasterskiej przy ul. Ostrogskiego w latach 1932-1933.
Pomnik został zniszczony w czasie okupacji niemieckiej przez szowinistów ukraińskich w roku 1941.

(źródło: Cz. Blicharski "Tarnopolanie na starym ojców szlaku")