Zdjęcia wykonane w zakładzie fotograficznym
Alfreda Silkiewicza