Zdjęcia wykonane w zakładzie fotograficznym
R. Studzienieckiego