Zdjęcia wykonane w zakładzie fotograficznym
M. Weintrauba