Marjan Borowski, Adresowa Książka Parafjalna, Krakow 1932 - Okładka