II Państwowe Gimnazjum Wydział Powiatowy Dom Urzędniczy Szkoła Powszechna im. ¶w. Jadwigi Ko¶ciół Jezuicki Wojewódzka Komenda Policji Państwowej Towarzystwo Szkoły Ludowej Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ Elektrownia Miejska