Zdjęcie grupy młodzieży z 1934 roku z Sokoła?
(udostępnione przez Władysława Chodorskiego)