Nierozpoznana rodzina z Draganówki - 1937
(udostępnione przez Dolores Zator Curran)