CERKIEW ZAŚNIĘCIA MATKI BOSKIEJ
(MIKULINIECKA, MONASTERSKA)
Cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej na przedmieściu mikulinieckim (1836) przy ul. Ostrogskiego.