KOŚCIÓŁ OO. JEZUITÓW
Zbudowany według planów architekta Krzeczkowskiego ze Lwowa w stylu romańskim. Posiadał trzy nawy, wieżę czteropiętrową z sygnaturką w środkowej części dachu. Położony przy ul. Ks. Piotra Skargi był najmniejszym kościołem Tarnopola i stąd chyba najprzytulniejszym. "... dnia 14-go maja 1899 odbyło się w Tarnopolu uroczyste położenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła i klasztoru O.O. Jezuitów... uczestniczyły kilkutysięczne tłumy ludu, procesja ruska z ks. Gromnickim, kler, urzędnicy i oficerowie" (Kurier Lwowski 17 V 1899) "...29-go wrzesnia 1901 dokonał konsekracji kościoła arcybiskup Weber w asystencji kleru łacińskiego i ruskiego przy uczestnictwie szlachty i całego miasta ... głównym dobrodziejem kościoła był hr. Wacław Baworowski z Kotłowa ... w ciągu trzech lat dźwignięto i urządzono wewnątrz okazałą świątynię z wieżą, dzwonami, z 5 ołtarzami i organami i całą ornamentyką ... ukończono w sierpniu 1901 r..." Do niego przychodziły "okoliczne" szkoły takie, jak św. Jadwigi, Hoffmanowej, Konarskiego, szkoły ćwiczeń wraz z seminarium nauczycielskim męskim oraz seminarium żeńskie. Poza tym kościół ten był parafią (bez prawa parafii) dla przedmieścia zza Rudki, Zarudziem zwanego. To Zarudzianie w roku 1920 na wieść o planowanym opuszczeniu miasta przez swych Jezuitów, wszczęli akcję petycyjną w celu ich zatrzymania w mieście.
( na podstawie Cz. Blicharski "Tarnopol zatrzymany w kadrze pamięci" oraz "Tarnopol w latach 1809-1945"

Widok od strony ul. Sienkiewicza
Widok od strony ul. Sienkiewicza


Widok od strony ul. Sienkiewicza Widok od strony ul. Sienkiewicza

Widok od strony ul. Piotra Skargi
Widok od strony ul. Piotra Skargi

Widok od strony ul. Sienkiewicza (ze wschodniego krańca)
Widok od strony ul. Sienkiewicza

Wnętrze kościoła