CERKIEW ŚW. KRZYŻA (NAD STAWEM)
Cerkiew nad stawem pod wezwaniem św. Krzyża z I połowy XVI wieku.


Widok na staw od strony grobli.
W dali zamek. Z prawej cerkiew św. Krzyża.
Cerkiew św. Krzyża.