III GIMNAZJUM
Męskie państwowe gimnazjum typu matematyczno-przyrodniczego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kopernika.