IV GIMNAZJUM
Żeńskie państwowe gimnazjum typu humanistycznego im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Kościuszki 11.