Stara Bożnica Miejski Dom Ubogich Cerkiew św. Krzyża