Szkoła Powszechna im J. Słowackiego Cerkiew Parafialna Szkoła Perla i Tempel Izraelicki Stara Bożnica