KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI PAŃSTWOWEJ
Budynek przy ul. Finkla 5

Widok od strony ul. Sienkiewicza