RATUSZ
Budynek pełniący funkcję ratusza przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza (dawniej Pańska) i Piłsudskiego (dawniej Agenora Gołuchowskiego)


Budynek pierwszy z lewej to siedziba władz miejskich. Budynek pierwszy z lewej to siedziba władz miejskich.