STAROSTWO POWIATOWE
Budynek starostwa (1810-1815) przy ul. Mickiewicza 14