Zdjęcie wykonane w zakładzie fotograficznym
"Adela" Maurycego Hollendera
ul. Mickiewicza 19

(ze zbiorów własnych)