Zdjęcia wykonane w zakładzie fotograficznym "Adela" Maurycego Hollendera