Zdjęcie wykonane w zakładzie fotograficznym
Brunona Kaliszewskiego

(ze zbiorów http://motlc.wiesenthal.com/exhibits/faces/)