Zdjęcie wykonane w zakładzie fotograficznym
Brunona Kaliszewskiego
ul. Trzeciego Maja

(skan z aukcji www.allegro.pl)