A. Czołowski i B. Janusz, Przeszłość i zabytki Województwa Tarnopolskiego, Tarnopol 1926 - Okładka