Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, Warszawa 1892, tom XII, str. 187-195