Czesław E. Blicharski, Tarnopol w latach 1809-1945, Biskupice 1993 - Okładka