Czesław E. Blicharski, Tarnopolanie na starym ojców szlaku, Biskupice 1994 - Okładka