SEMINARIUM NAUCZYCIELSKIE TSL (Towarzystwa Szkół Ludowych)
Seminarium Nauczycielskie Męskie im. H. Sienkiewicza przy ul. ks. Kaczały 2.