3 Maja
Ulica 29 Listopada
Ul. Kościelna przemianowana w roku 1930, w setną rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego na ul. 29-Listopada. Łączy plac Dominikański z ulicą Konarskiego.
Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki
Bank Hipoteczny
Bank Hipoteczny
Dowództwo 12 Dywizji Piechoty