ul. 29 Listopada ul. Sokoła
Ulica 3 Maja
Łączy plac Dominikański z ul. Mickiewicza. Jej przedłużeniem jest Pasaż Adlera. Na przecięciu z corso Mickiewicza stoi zegar, który pokazuje "czas kolejowy" - miejsce spotkań i schadzek. Przy niej stoi hotel Adlera, przyczyna konfliktu z władzami miasta, wybudowany bez zgody, wchodząc swą zabudową na środek ulicy zmienił jej układ komunikacyjny. Pod numerem 8 mieści się I Państwowe Gimnazjum męskie typu klasycznego im. Wincentego Pola.