ul. 3 Maja
Ulica Sokoła
Łączy ulicę Piłsudskiego z ulicą Kaczały. Przy niej pod numerem 8 mieści się siedziba Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Pod numerem 19 stała willa Grabowskich.
Nr 8 - Gmach Sokoła
Nr 19 - Willa Grabowskich