ZAMEK


Widok na staw od strony grobli.
W ∂rodku zamek. Z prawej cerkiew.

Widok zamku od strony stawu - zniszczenia z 1917 roku. Widok zamku od strony stawu

Widok zamku od strony pl. Sobieskiego Widok zamku od strony pl. Sobieskiego


Brama zamkowa
Brama zamkowa