KOŚCIÓŁ OO. DOMINIKANÓW
Ufundowany w 1749 przez hetmana wielkiego koronnego Józefa Potockiego pod wezwaniem św. Wincentego z Ferrary. Zbudowany z kamienia ciosowego w stylu barokowym. W 1777 roku Stanisław Stroiński, artysta-malarz lwowski zakończył jego malowanie. Konsekracja nastąpiła w roku 1779 przez biskupa-sufragana lwowskiego Kryspina Cieszkowskiego. W kościele było 7 ołtarzy: główny z obrazem św. Wincentego z Ferrary, od wejścia pierwszy po prawej M.B. Różańcowej, drugi św. Alberta W. i św. Tomasza z Akwinu, trzeci Pana Jezusa Ukrzyżowanego, po lewej stronie od wejścia św. Dominika, Jacka i Czesława, drugi św. Marii Magdaleny, trzeci św. Tekli.
W 1789 roku w związku z rozebraniem przez Austriaków kościoła parafialnego do kościoła tego przeniesiona została parafia tarnopolska.
W 1820 roku w wyniku kasaty Józefińskiej Dominikanie musieli opuścić klasztor i kościół. Od tego czasu kościół był zarządzany przez Jezuitów i księży parafialnych. Powrót Dominikanów do Tarnopola nastąpił dopiero w 1903 roku. Rozpoczęto restaurację samego kościoła, malowideł i wnętrza.
19 września 1939 kościół został spalony przez bolszewików. W latach 1942 do 1945 wysiłkiem mieszkańców został odrestaurowany.
Tarnopolanie są szczególnie związani z kultem Matki Bożej Różańcowej w obrazie "Pani Nasza Tarnopolska". Obraz szkoły włoskiej z połowy XVIII w. zjawił się w kościele razem z fundacją Józefa Potockiego. Obraz ten umieszczany był w ołtarzu głównym w czasie nabożeństw majowych. Ojciec św. dnia 29.09.1930 udzielił odpustu 300 dniowego za każde wezwanie: "Pani Nasza Tarnopolska, módl się za nami!"

Widok od placu Sobieskiego.
Na prawo pl. Dominikański przechodzący w ul. 3-Maja.
Widok od placu Sobieskiego.
Na prawo pl. Dominikański przechodzący w ul. 3-Maja.
Widok od placu Sobieskiego.
Na pierwszym planie pomnik Piłsudskiego.
Widok na plac Sobieskiego.
Z lewej kościół OO. Dominikanów.
Plac Sobieskiego.
W głębi kościoł OO. Dominikanów.
Plac Sobieskiego.
W głębi kościoł OO. Dominikanów.
Widok kościoła od strony ul. 3-Maja.
Na pierwszym plane pl. Dominikański.
Plac Dominikański.
Z prawej kosciół OO. Dominikanów.
Na pierwszym planie figura św. Wincentego z Ferrary

Fasada klasztoru OO. Dominikanów Plan kościoła
Cudowny obraz M.B. Różańcowej
"Pani Nasza Tarnopolska"
z ołtarza bocznego
Ołtarz główny poświęcony św. Wincentemu z Ferrary
Kopuła kościoła przyozdobiona przez Stanisława Stroińskiego.
Restauracja malowidła w roku 1910 przez  Polityńskiego
Prawy, w głownej nawie, ołtarzyk poswięcony Matce Boskiej, łamiącej pioruny gniewu Bożego.
Wnętrze kościoła z widokiem na ambonę
Epitafium fundatora kościoła, Józefa Potockiego