KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
W roku 1897 zorganizowany został przez ks. kanonika Cyryla Jahnera komitet budowy kościoła parafialnego, który zaczął zbierać składki na jego budowę. Budowa kościoła została powierzona prof. Talowskiemu.
Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy zbudowany został dzięki energii proboszcza ks. infułata B. Twardowskiego, późniejszego arcybiskupa lwowskiego. Stanął na pl. św. Tekli u zbiegu ulic Tarnowskiego, Ruskiej i Mickiewicza.
Ks. arcybiskup J. Bilczewski poświęcił go 11 października 1908 r.
25 kwietnia 1933 r. arcybiskup lwowski ks. Bolesław Twardowski dokonał konsekracji kościoła i poświęcenia głównego ołtarza.
Ołtarz główny został zaprojektowany przez inż. Wawrzyńca Dajczaka, rzeźby w głównym ołtarzu wykonała artysta-rzeźbiarz J. Reichertówna. Pomagał jej przy pracy samorodny wiejski artysta, kamieniarz z Toustoługa, Rusin, nazwiskiem Nazarko. Prezbiterium zostało polichromowane według projektu artysty-malarza P. Gajewskiego. Ołtarz wykonany został z alabastru i kamienia trembowelskiego. Cały materiał ofiarował bezpłatnie Chune Bazar.
Stało się zadość dobrej tradycji tarnopolskiej, chyba ostatni gest odchodzącej epoki, kiedy coś zrobiono wspólnymi siłami Polaków, Rusinów (Ukraińców) i Żydów, gospodarzy tej ziemi.
(oprac. na podstawie Cz. Blicharski "Tarnopol zatrzymany w kadrze pamięci")

Widok od północy od strony korso - ul. Mickiewicza Widok od północy od strony korso - ul. Mickiewicza

Widok od strony południowej Widok od strony wschodniej

Widok od strony zachodniej (ulica Ruska od strony rynku)
Główny ołtarz kościoła parafialnego