Zdjęcie wykonane w zakładzie fotograficznym
"Adela" Maurycego Hollendera
ul. Mickiewicza 19

(skan z aukcji www.allegro.pl)