Zdjęcie wykonane w zakładzie fotograficznym
"Adela" Maurycego Hollendera
ul. Mickiewicza 19

(zdjęcie ze zbiorów Daniela Jakubowskiego)