Źródła, bibliografia
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, Warszawa 1892, tom XII, str. 187-195

A. Czołowski i B. Janusz, Przeszłość i zabytki Województwa Tarnopolskiego, Tarnopol 1926
(Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa)

Księga Adresowa Polski, Warszawa 1926/27, str. 1900-1904 (Tarnopol)
(Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa)

Księga Adresowa Polski, Warszawa 1928, str. 1740-1745 (Tarnopol)
(Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa)

Przewodnik po Województwie Tarnopolskim, Tarnopol 1928 (http://www.nowosielski.de/sas/przewodnik.htm#tarnopol)

Księga Adresowa Polski, Warszawa 1929, str. 1705-1710 (Tarnopol)

Księga Adresowa Polski, Warszawa 1930, str. 1711-1716 (Tarnopol)
(Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa)

Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej, 1932, str. 1722 i 2075 (Tarnopol)
(Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa)

Marjan Borowski, Adresowa Książka Parafjalna, Krakow 1932, str. 153, 183, 189, 195, 220.
(Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa)

DZIAŁ VII - Województwo Tarnopolskie (schematyzm, spis mieszkańców, wykaz domów) ok. 1938

Czesław E. Blicharski, Tarnopol zatrzymany w kadrze pamięci, Zabrze 1992
Czesław E. Blicharski, Tarnopol w latach 1809-1945, Biskupice 1993
Czesław E. Blicharski, Tarnopolanie na starym ojców szlaku, Biskupice 1994

Leszek Onychir, Jesienne zadumy, Wokół Serca, nr 10 (97), str. 6-7, Gdańsk Wrzeszcz 2002
(artykuł o pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego w Tarnopolu)