11.12.2016
rofWstawiłem nową postać do serwisu LUDZIE - Roman Podoski

02.03.2009
Wstawiłem nową postać do serwisu LUDZIE - prof. Wacław Osuchowski
13.12.2005
Wstawiłem nową postać do serwisu LUDZIE oraz zdjęcie z zakładu fotograficznego I. Margulies'a udostępnione przez Daniela Jakubowskiego. Przebudowałem dział różności. Nie spodziewałem się, że znajdzie się tyle zdjęć z zakładów fotograficznych Tarnopola.
07.12.2005
Wstawiłem zdjęcia z zakładu fotograficznego Adela .

06.12.2005
Wstawiłem trochę nowych materiałów źródłowych: Księga Adresowa Polski 1926/27, Księga Adresowa Polski 1930.

15.11.2005
Wstawiłem zdjęcie z zakładów B.Kaliszewskiego, A.Silkiewicza oraz w obiektach zdjęcie straży pożarnej z 1927 roku. Wstawiłem nowe źródła: Księga Adresowa Polski za 1928 rok, Przeszłość i Zabytki Województwa Tarnopolskiego-1926, Adresowa Książka Parafjalna-1932, Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej-1932.

04.04.2005
Wstawiłem zdjęcie z zakładów B.Kaliszewskiego, Adela, M.Weintrauba.

29.01.2005 Wstawiłem zdjęcia z zakładu B.Kaliszewskiego oraz kolejnego Tarnopolanina.

03.01.2005
Wstawiłem zdjęcie z zakładu fotograficznego E. Jurkiewicza

12.12.2004
Wstawiłem zdjęcie z wizyty marszałka J. Piłsudskiego w 1921 roku, zdjęcie z zakładu fotograficznego B. Kaliszewskiego oraz okładki tytułowe książek o miastach kresowych Lwowie i Wilnie Przemysława Włodka.

24.11.2004
Wstawiłem nowe zdjęcie z zakładu A.Silkiewicza

22.11.2004
Wstawiłem źródła informacji o Tarnopolu

29.10.2004
Wstawiłem kilka nowych zdjęć z zakładów fotograficznych B.Kaliszewskiego i A.Silkiewicza

15.10.2004
Wstawiłem kilka nowych zdjęć z zakładów fotograficznych A.Silkiewicza, R.Studzienieckiego, N.Walda  odznakę Towarzystwa Przyjaciół Muzyki oraz reklamę miodu Kazimierza Paja.

25.07.2004
Wstawiłem kilka nowych zdjęć z zakładów fotograficznych B.Kaliszewskiego i "Adela" M.Hollendera.

15.07.2004
Wstawiłem kilka nowych zdjęć z zakładów fotograficznych B.Kaliszewskiego i A.Silkiewicza.

31.05.2004
Wstawiłem kilka nowych odnośników oraz zdjęcie z zakładów fotograficznych B.Kaliszewskiego i "Adela".

19.05.2004
Wstawiłem kilka zdjęć w RÓŻNOŚCIACH oraz kilka nowych LINKÓW

23.03.2004
Wstawiłem zakładkę RÓŻNOŚCI, w której będę umieszczać ciekawostki związane z Tarnopolem.

20.03.2004
Wstawiłem zakładkę z odnośnikami do innych stron internetowych poświęconych Tarnopolowi i Kresom. Uzupełniłem informacje o pomniku Adama Mickiewicza.

19.03.2004
Uzupełniłem kalendarium, wstawiłem kolejnego Tarnopolanina i kilka ulic do spisu.

17.03.2004
Wstawiłem zdjęcia ulicy Sokoła

15.03.2004
Wstawiłem zdjęcia ulicy 29 Listopada i 3 Maja.

06.03.2004
Wstawiłem zdjęcie III gimnazjum

27.02.2004
Wstawiłem kolejnego Tarnopolanina w zakładce: LUDZIE.

25.02.2004
Wstawiłem kilka nowych zdjęć: Bank Hipoteczny, Urząd Wojewódzki, cerkiew monsterska (mikuliniecka), Komenda Wojewódzka Policji Państwowej, figura św. Tekli, Sąd Okręgowy, Zamek, Dworzec, pomnik Mickiewicza, Kościół OO Jezuitów, cerkiew nad stawem, II gimnazjum, figura św. Wincentego,

21.02.2004
Kilka informacji w kalendarium o nowych liniiach kolejowych z/do Tarnopola na podstawie http://www.kolej.pl

29.10.2003
Wstawiłem kilka faktów z historii oraz uzupełniłem postaci w zakładce: LUDZIE.

19.05.2003
Wstawiłem zdjęcia ulicy 29-Listopada i 3-Maja

09.05.2003
Wstawiłem nowe zdjęcie cerkwi nad stawem, bramy zamkowej

03.05.2003
Wstawiłem kilka notek sławnych Tarnopolan

28.04.2003 Wstawiłem zdjęcie figury św. Tekli z ul. Mickiewicza oraz figury św. Wincentego z Ferrary z placu Dominikańskiego

27.04.2003
Wstawiłem 2 nowe zdjęcia II gimnazjum, 2 nowe zdjęcia magistratu, zdjęcia Banku Ruskiego, Hotelu Polonia, Hotelu Puntscherta, nowe zdjęcie Hotelu Podolskiego i wnętrza kawiarni "Boulvard", pomnika Mickiewicza,
Wprowadziłem nową zakładkę: LUDZIE, w której prezentować będę sławnych Tarnopolan lub ludzi z Tarnopolem związanych.

19.04.2003
Uzupełniłem listę obiektów oraz zdjęcia: Starostwo Powiatowe, Urząd Wojewódzki, Tow.Gimnastyczne "Sokół", Miejska Kasa Oszczędności, Dowództwo 12 Dywizji Piechnoty, Dowództwo 54 Dywizji Strzelców Kresowych - "Pułkownikówka", Bank Hipoteczny,Towarzystwo Szkoły Ludowej, Seminarium Nauczycielskie Męskie,

27.03.2003
Wstawiłem nowo zdobyte zdjęcia wnętrza kościoła dominikańskiego, zdjęcie cerkwi parafialnej, zdjęcie cerkwi monasterskiej, zdjęcie bramy cmentarza mikulinieckiego, zdjęcie wnętrza synagogi, opis i zdjęcie wnętrza kościoła O.O. Jezuitów, zdjęcie ołtarza głównego kościoła parafialnego.

06.03.2003
Wstawiłem dwa zdjęcia bramy zamkowej.

03.03.2003
Wstawiłem kilka nowych obiektów - pomnik Mickiewicza i Piłsudskiego, I,II, III i IV gimnazjum, szkoły powszechnej św. Jadwigi i Hoffmanowej, nowe zdjęcia kościoła jezuitów i dworca.

22.02.2003 Zakończyłem wstawianie odsyłaczy w interktywnym planie Tarnopola

20.02.2003
Zaktualizowałem nazwy ulic i wstawiłem nazwy dzielnic. Wstawiłem pełną listę szkół średnich i powszechnych.

16.02.2003
Dopracowałem część północną odsyłaczy z planu interaktywnego

11.02.2003
Uruchomiłem zakładkę "SPACER" z interaktywnym planem Tarnopola. Odsyłacze do obiektów jeszcze nie działają.
Dzięki pomocy kuzyna Freda, który podreperował plany, teraz prezentują się całkiem dobrze.

31.01.2003
Wstawiłem nowy, czytelniejszy plan Tarnopola wykonany przez prof. Józefa Haliczera.
Zaktualizowałem spis ulic.
Uzupełniłem kalendarium dziejów Tarnopola.

29.01.2003
Wstawiłem opis kościoła OO. Dominikanów i nowe zdjęcia, opis kościoła parafialnego i nowe zdjęcia,
nowe zdjęcie kościoła OO. Jezuitów

26.01.2003
Wstawiłem galerię zdjęć

25.01.2003
Wstawiłem zdjęcia kościoła OO. Jezuitów, II gimnazjum, sądu okręgowego, hotelu Podolskiego, synagogi

18.01.2003
Wstawiłem zdjęcia kościoła OO. Dominikanów, kościoła parafialnego, dworca kolejowego.

17.01.2003
Wstawiłem zdjęcia zamku

15.01.2003
Wstawiłem część kalendarium miasta od założenia miasta przez Jana Tarnowskiego w 1540 do sprowadzenia Jezuitów w 1820

12.01.2003
Wstawiłem spis ulic

11.01.2003
Rozpocząłem budowanie strony